Editorial Susaeta utiliza cookies para mejorar tu experiencia como usuario en nuestro sitio web. Si continúas navegando entendemos que aceptas su uso.
close
CERCA AVANÇADA

No hay productos que corresponden con los criterios de búsqueda.

CERCA AVANÇADA
Categorías:
Catàlegs:
Desde precio: a precio:
Des edat: a edat:
Colecció:
Referencia:
ISBN:
Enquadernació:
Grandària:
Pàgines:
Edat:
Idioma:

Política de privacitat

Política de privacitat

Per mitjà d’aquest lloc web no s’aconsegueixen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Am la finalitat d’oferir-li el millor servei, i amb l’objectiu de facilitar-ne l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitant i la seva freqüència d’utilització. Amb aquests efectes, Susaeta Ediciones, S.A. utilitza la informació estadística elaborada pel proveïdor de serveis d’internet.

Susaeta Ediciones, S.A. no utilitza galetes per a recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d’accés. Únicament s’utilitzen galetes pròpies, de sessió, amb la finalitat tècnica (les que permeten a l’usuari la navegació pel lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que té).

El portal del qual és titular Susaeta Ediciones, S.A. conté enllaços a llocs web de tercers, la política de privacitat de les quals són alienes a la de Susaeta Ediciones, S.A. Quan accedeixi a aquests llocs, vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de galetes. Amb caràcters general, si navega per internet, vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de l’opció de configuració del seu navegador.

Informació bàsica de protecció de dades

A continuació, l’informem de la política de protecció de dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que es poguessin recollir directament de l’interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament de titularitat de Susaeta Ediciones, S.A.

La relació de les activitats de tractament que Susaeta Ediciones, S.A. duu a terme són relatives al comerç electrònic. Vegeu Registre d’Activitat de Tractament.

Finalitat

La finalitat del tractament de les dades corresponent a cadascuna de les activitats de tractament que fa Susaeta Ediciones, S.A. i que són relatives al comerç electrònic. Vegeu Registre d’Activitat de Tractament.

Legitimació

El tractament de les seves dades es fa per al compliment d’obligacions legals per part de Susaeta Ediciones, S.A., per al compliment de missions realitzades en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a Susaeta Ediciones, S.A., així com quan la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, que haurà de ser donat mitjançant una clara acció afirmativa.

La base legal per a les activitats de tractament que duu a terme Susaeta Ediciones, S.A. són relatives al comerç electrònic. Vegeu Registre d’Activitat de Tractament.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual s’han recollit, i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establers en la normativa d’arxius i de documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, tret d’obligació legal, entre les quals pot haver-hi les comunicacions al Defensor del poble, Jutges i Tribunals, interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació dels tractaments que Susaeta Ediciones, S.A. dugui a terme de les seves dades.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, suspensió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició del seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades, quan procedeixi, davant de Susaeta Ediciones, S.A., carrer Campezo, 13, 28022 – Madrid, o a l’adreça de correu electrònic webmarketing@editorialsusaeta.com.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no estigui satisfeta amb l’exercici dels seus drets. Per a més detalls, consulteu la web www.agpd.es.

Registre d’Activitats de Tractament

 

a) Base jurídica

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part, o per a l’aplicació a petició seva de mesures precontractuals.

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d’una missió duta a terme en interès públic, o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Reglament General de Protecció de Dades.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector.

b) Finalitats del tractament

Tractament necessari per a l’enviament de factures.

Tractament necessari per a l’enviament de comandes.

Enviament d’informació comercial.

c) Col·lectiu

Persones interessades en els productes que comercialitza Susaeta Ediciones, S.A.

c) Categoria de dades

Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu, adreça, signatura, telèfon.

Participants en premis.

Signants de convenis: entitat a la qual representen.

d) Categoria destinataris

Participants en les convocatòries de premis:

Els noms i cognoms dels guanyadors seran públics conforme la Llei 9/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i seran accessibles per la web de Susaeta Ediciones, S.A. i les xarxes socials de Susaeta Ediciones, S.A.

Les dades personals dels guanyadors dels premis que tinguin remuneració econòmica es comunicaran a les entitats financeres, a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, a Intervenció General de l’Administració de l’Estat i al Tribunal de Comptes.

e) Transf. internacional

No estan previstes transferències internacionals de les dades.

f) Termini de supressió

Les dades personals dels participants en premis seran conservats durant la tramitació del procediment de concessió del premi. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara d’allò que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i de la normativa d’arxius i documentació.

Les dades personals de les persones interessades en la recepció d’informació comercial es mantindran en el sistema indefinidament si l’interessat no en sol·licita la supressió.

Les dades personals de les persones inscrites en activitats generals seran suprimits quan aquestes hagin finalitzat.

Les dades personals de les persones inscrites en activitats dirigides a sectors d’activitat o professionals determinats es mantindran en el sistema indefinidament si l’interessat no en sol·licitat la supressió.

Les dades personals de les persones que signen en representació de les entitats que subscriuen convenis amb Susaeta Ediciones, S.A. es mantindran en el sistema indefinidament, aplicant-se allò disposat en la normativa d’arxius i documentació.

g) Mesures de seguretat

Les mesures de seguretat implantades seran antivirus, certificat de seguretat i còpia de seguretat. Els usuaris disposen de credencials unívoques.

h) Entitat responsable

Susaeta Ediciones, S.A.